Op deze pagina staan de algemene voorwaarden vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Mocht u op- of aanmerkingen hebben met betrekking tot één van de vermelde voorwaarden, dan kunt u dat laten weten door een mail te sturen naar .

Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten welke door u en Jolie Fille gesloten worden. Op alles dat aangeboden wordt, zijn de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn in Euro, inclusief 21% B.T.W. en exclusief verzendkosten.

Bestelling

Als u een artikel wilt bestellen, kunt u dit aangeven door het bestelformulier volledig ingevuld te versturen. Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten inclusief verzendkosten. Bestellingen worden vervolgens 8 dagen voor u gereserveerd.

Dubbele bestellingen

Hoewel we ons best doen om de website na een reservering zo snel mogelijk aan te passen, is het mogelijk dat meerdere klanten hetzelfde artikel tegelijkertijd bestellen. Hierbij geldt de regel dat degene die het eerst het bestelformulier verstuurt, het artikel kan bestellen. De eventuele andere klanten worden dan per e-mail op de hoogte gebracht dat hun bestelling helaas niet door kan gaan.

Verzendkosten

Als verzendkosten houden wij de tarieven van PostNL aan. Deze tarieven kunt u vinden op de website van PostNL. De verpakkingskosten worden niet aan u doorberekend.

Betaling

Betaling dient binnen 8 dagen na de bevestigingsmail aan Jolie Fille te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Indien de betaling niet binnen de vermelde termijn voldaan is, krijgt u een herinneringsmail. Wordt hierop niet gereageerd, dan wordt de bestelling beëindigd en gaan de artikelen weer in de verkoop.

Levering

Wanneer uw bestelling betaald is, zorgt Jolie Fille er voor dat het pakje binnen 3 werkdagen bij het postkantoor wordt gebracht. Vervolgens zorgt PostNL voor verdere verzending. Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben of niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail meegedeeld worden.

Aansprakelijkheid

Jolie Fille is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Hoewel we ons uiterste best doen om fouten en onduidelijkheden te voorkomen, is Jolie Fille niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van tekst of afbeeldingen.

Annulering

Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na bestellingsdatum uitsluitend per e-mail worden geannuleerd. Als het in bijzondere gevallen nodig is, kan Jolie Fille zonder opgave van reden een bestelling beëindigen of weigeren. Dit zal per e-mail aan u meegedeeld worden. 

Garantie
Iedere bestelling kan na ontvangst, binnen 7 werkdagen na verzenddatum retour worden gezonden. De retourzending dient binnen 48 uur na levering per e-mail aan Jolie Fille te worden gemeld. Jolie Fille zal de retourmelding dan bevestigen, waarna u de artikelen kunt verzenden. Het totaalbedrag zal na ontvangst van de artikelen worden teruggestort op uw rekening. Deze garantie vervalt wanneer:

  • kleding gedragen en gewassen is
  • u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
  • de originele verpakking niet meer aanwezig is.

Alle retourzendingen zijn voor uw eigen rekening, tenzij de artikelen aantoonbaar zijn beschadigd voordat deze door Jolie Fille zijn verzonden of in het geval dat de verkeerde artikelen zijn geleverd.

Wijzigingsrecht

Jolie Fille heeft te allen tijde het recht deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld indien u een bevestiging van Jolie Fille ontvangt. U hebt dan de mogelijkheid de nog niet afgeronde overeenkomst per direct te ontbinden. Dit geldt niet voor artikelen die al door u zijn ontvangen.

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 augustus 2006 opgesteld en voor het laatst gewijzigd op 16 december 2013.